O nas

Spin-off IPA BioTech funkcjonuje przy Politechnice Wrocławskiej od 2018 roku. Działalność Spółki koncentruje się na projektowaniu oraz produkcji niskocząsteczkowych związków biologicznie czynnych bądź przeciwciał dopasowanych do konkretnych potrzeb i wymagań zleceniodawcy.

Mamy doświadczenie w rozwiązywaniu problemów badawczych, projektowaniu i optymalizacji nowych testów i procedur badawczych w zakresie syntezy organicznej, immunochemii, mikrobiologii oraz bioinformatyki. Dzięki temu nasza Spółka jest w stanie zrealizować interdyscyplinarne projekty badawcze z pogranicza chemii i biotechnologii.

Oferta

Projektowanie oraz synteza związków o charakterze inhibitorów, synteza sond molekularnych. Doradztwo w zakresie planowania struktury związków o oczekiwanej aktywności, w tym antygenów do immunizacji. Produkcja specyficznych przeciwciał IgY. Prowadzenie analiz biochemicznych oraz immunochemicznych od etapu projektowania do szczegółowej interpretacji wyników.

IPA BioTech sp. z o. o.

Wrocławski Park Technologiczny

ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław

email: info@ipabiotech.com

telefon: +48 577 115 905

www.ipabiotech.com

Instagram: @IPABioTech

Facebook: IPA BioTech

LinkedIn: IPA BioTech


Obecnie nie prowadzimy rekrutacji na żadne stanowisko pracy.